Reisverzekering

Alarmcentrale Allianz Global Assistance    Tel: 0031-20-5929292

Toelichting op de reisverzekering.

Polis


Contractant GHIELEN Touringcarbedrijf
Verzekerden Deelnemers aan reizen georganiseerd door contractant


Rubrieken
ONGEVALLEN

Bij overlijden 10.000,00
- personen jonger dan 16 jaar 5.000,00
- 70 jaar of ouder 5.000,00
     
Bij algehele blijvende invaliditeit 30.000,00
- personen jonger dan 16 jaar 40.000,00
- 70 jaar of ouder 5.000,00
 
HULPVERLENING                               kostprijs
TELECOMMUNICATIEKOSTEN 100,00
BUITENGEWONE KOSTEN                              kostprijs
HUUR VERVOERMIDDEL, per dag, per object 125,00
 
GENEESKUNDIGE KOSTEN
- gemaakt in Europa                              kostprijs
- gemaakt in Nederland 1.000,00
- tandheelkundige kosten 350,00
 
BAGAGE totaal 2.000,00
waarvan ten hoogste voor
mobiele telefoons, smartphones 300,00
iPods, tablets, laptops, computer, foto- en filmapparatuur 1.000,00
(zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges 300,00
(elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten 300,00
rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten 300,00
tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, die niet voor de reis nodig zijn 300,00
reisdocumenten kostprijs
totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel 700,00
noodkosten als gevolg van een onbruikbare tent 300,00
vervoerskosten voor teruggevonden bagage 250,00
noodaanschaf toiletartikelen en kleding 250,00
geld/ cheques 500,00
eigen risico per polis per verzekerde 70,00
eigen risico per gebeurtenis voor vermissing van bagage en/of diefstal van kostbaarheden en/of geld/cheques uit motorvoertuigen 113,00
 
SCHADE LOGIESVERBLIJVEN 350,00
(alleen indien de schade hoger is dan € 25,00)


Voorwaarden
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden Kortlopende Reisverzekering 015-01 12-14 en clausule 47.
Deze worden op verzoek toegezonden.

Premie
De dagpremie voor deze reisverzekering bedraagt: € 1,85 per persoon, per dag.
Toeslag: Wintersport/ Bijzondere (winter)sporten € 1,10 per persoon per dag.