Reisverzekering

Alarmcentrale Allianz Global Assistance    Tel: 0031-20-5929292

Toelichting op de reisverzekering.

Polis


Contractant GHIELEN Touringcarbedrijf
Verzekerden Deelnemers aan reizen georganiseerd door contractant


Rubrieken
ONGEVALLEN

bij overlijden 25.000,00
- door motor-/scooterrijden 6.000,00


   
bij algehele blijvende invaliditeit 75.000,00
- door motor-/scooterrijden 25.000,00
HULPVERLENING                               kostprijs
TELECOMMUNICATIEKOSTEN 125,00
BUITENGEWONE KOSTEN                              kostprijs
HUUR VERVOERMIDDEL, per dag, per object 125,00
 
GENEESKUNDIGE KOSTEN
- gemaakt in Europa                              kostprijs
- gemaakt in Nederland 500,00
- tandheelkundige kosten 250,00
 
BAGAGE totaal 4.000,00
waarvan ten hoogste voor
-mobiele telefoons, smartphones 175,00
-iPods, tablets, laptops, computer, foto- en filmapparatuur 2.000,00
-(zonne)brillen, contactlenzen, sieraden, horloges 500,00
-(elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten 350,00
-rolstoelen, gehoorapparaten, kunstgebitten 250,00
-tijdens de reis aangeschafte voorwerpen 350,00
-reisdocumenten   kostprijs
-noodaanschaf toiletartikelen en kleding350,00
-eigen risico per persoon per gebeurtenis50,00


SCHADE LOGIESVERBLIJVEN 350,00
(alleen indien de schade hoger is dan € 25,00)


Voorwaarden
Op deze verzekering zijn van toepassing:
ALG20 Algemene voorwaarden
P-AV20
C-AVSR11
Bijlage B-Privacy 18

Premie
De dagpremie voor deze reisverzekering bedraagt: € 1,85 per persoon, per dag.
Toeslag: Wintersport/ Bijzondere (winter)sporten € 1,10 per persoon per dag.