Disclaimer

Deze internetsite wordt u aangeboden door GHIELEN Touringcarbedrijf. Op de inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur, heeft GHIELEN Touringcarbedrijf het auteursrecht. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van GHIELEN Touringcarbedrijf, is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren en/of te veranderen. 

Disclaimer 

Aansprakelijkheid 
GHIELEN Touringcarbedrijf besteed voortdurend uiterste zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze site, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de op deze site vermelde gegevens. Ook voor directe, indirecte of andere schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur, kan GHIELEN Touringcarbedrijf niet aansprakelijk worden gesteld. 

Hyperlinks 
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u in verbinding brengen met sites van derden. GHIELEN Touringcarbedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie en of het omgaan met privacybeleid van deze partijen. 

Privacy Policy 
GHIELEN Touringcarbedrijf vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om die reden houden wij ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 

Bij elk bezoek aan onze internetsite GHIELEN.NL herkent de webserver automatisch ip-adressen. 

Bij een bezoek aan GHIELEN.NL bewaren wij:

  • uw e-mailadres en overige gegevens als u een contactformulier verstuurt, een brochure aanvraagt, een recensie achterlaat en/of indien u aangeeft dat u op de hoogte wil blijven van acties en speciale aanbiedingen
  • de domeinnaam van andere internetsites die u geraadpleegd hebt om naar onze internetsite te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze internetsite geraadpleegd hebt (klikgedrag)

GHIELEN Touringcarbedrijf gebruikt de persoonsgegevens om de volgende redenen:

  • om aangevraagde brochures, offertes en dergelijke, toe te kunnen sturen om bepaalde acties uit te kunnen voeren, eventuele prijs winnaar(s) te kunnen benaderen en om de respons op onze acties te kunnen meten
  • om u per e-mail en/of post te informeren over ons reisaanbod, speciale aanbiedingen en acties. Uiteraard kunt u ook aangeven dat u het toesturen van dergelijke informatie niet op prijs stelt.
  • om het gebruik van onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren

Geen gebruik van gegevens door derden
Uw gegevens zullen door GHIELEN Touringcarbedrijf alleen intern worden gebruikt en onder geen beding ter beschikking worden gesteld aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht voor bijvoorbeeld commerciële doeleinden.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze aansprakelijkheid en/of privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen op via het contactformulier.