Keurmerk / SGR / KNV

REIS VEILIG, KIES HET ISO GECERTIFICEERD TOURINGCARBEDRIJF!

Veilig, comfortabel en milieubewust. Zo wilt u op reis en daarom kiest u voor een ISO gecertificeerd Touringcarbedrijf.

Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen van de betreffende norm voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de Certificatie Instelling (CI), concludeert dit uit onderzoek (een audit) waarna zij u een officieel ISO-certificaat toekennen.

Wat mag u verwachten?
Als u bij GHIELEN Touringcarbedrijf in de touringcar stapt, bent u verzekerd van het volgende:

-Het touringcarbedrijf werkt volgens de strenge regels.
-Ieder jaar wordt het busbedrijf daarop gecertificeerd.
-Uw chauffeur beschikt over de vereiste diploma's, ruime ervaring en wordt iedere 5 jaar onderworpen aan een Rijvaardigheidsanalyse door CCV-CBR.
-De regels voor rij- en rusttijden worden strikt nageleefd.
-De touringcar voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid.
-Ook het comfort van de touringcars is van het hoogste niveau volgens de ANVR busclassificatie: Royal Class, Comfort Class of Tourist Class.
-Mocht er onverhoopt iets misgaan: uw bedrijf is adequaat verzekerd.  
    
Check zelf!
Het certificaat kan met directe ingang worden ingetrokken. Controleer dus of uw touringcarbedrijf is voorzien van een actueel certificaat. Bij de entree is het certificaat aangebracht.

Indien u kiest voor GHIELEN Touringcarbedrijf, dan kiest u voor een ISO gecertificeerd Touringcarbedrijf én kiest u voor veiligheid, kwaliteit en comfort!

Dekra, www.dekra-seal.com
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR):

GHIELEN Touringcarbedrijf (KvK nr. 60174617) is aangesloten bij de SGR, Stichting Garantiefonds Reisgelden. U kunt dit controleren via www.sgr.nl

Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Stichting Garantiefonds Reisgelden, www.sgr.nl/garantieregeling.
BUSVERVOER NEDERLAND/ KNV BUSVERVOER:

Touringcars kenmerken zich als comfortabel, flexibel, veilig en zijn bovendien de meest schone vorm van gemotoriseerd vervoer. In een tijd waarin duurzaamheid steeds meer centraal staat in beleidsvoering van bedrijven en overheden, levert deze lage milieubelasting een belangrijk voordeel op boven andere vormen van gemotoriseerde transportmodi. Dit milieuvoordeel wordt vooral behaald uit het feit dat een touringcar bijna nooit leeg rijdt en meer klantgericht kan worden ingezet.

GHIELEN Touringcarbedrijf is lid van Busvervoer Nederland, onderdeel van brancheorganisatie KNV Busvervoer. KNV Busvervoer streeft er naar om de inzet en toegankelijkheid van het collectief personenvervoer ten behoeve van haar leden, te promoten en te vergroten. Naast het promoten van touringcarvervoer streeft KNV Busvervoer naar optimale belangenbehartiging en ledenservice voor de touringcarbedrijven.

Koninklijk Nederlands Vervoer, www.knv.nl