Annuleringsvoorwaarden

Artikel 1:
Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de bedragen verschuldigd volgens artikel 2. 

Artikel 2:
a: bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling. 
b: bij annulering vanaf de 42e dag kalenderdag (inclusief) tot de 28e kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
c: bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de dag van vertrekdag: 40% van de reissom;
d: bij annulering vanaf de 21e kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de dag van vertrekdag: 50% van de reissom;
e: bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
f:  bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
g: bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom. 

Artikel 3:
De premie van de (via GHIELEN) afgesloten annuleringsverzekering is men te allen tijde verschuldigd, ook bij de in Artikel 2a  genoemde optie.

Artikel 4:
In geval geen annulering plaatsvindt, maar voor in-de-plaatsstelling wordt gekozen is artikel 5 van toepassing. 

Artikel 5:
Lid 1:
Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a: de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
b: het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
c: de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen de in-de-plaatsstelling;
d: de reisorganisator zal € 25,- wijzigingskosten in rekening brengen. 

Lid 2:
De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reis-organisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. 

Lid 3:
Voor het wijzigen van een reisbestemming (indien mogelijk) brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.

Artikel 6:
De reisorganisator biedt u de mogelijkheid binnen 7 dagen na het boeken van de reis, onder voorwaarde dat de reis nog geen aanvang heeft genomen, een annuleringsverzekering te sluiten. 

Artikel 7:
De verzekerde is verplicht na een gebeurtenis, waardoor de reis (mogelijk) wordt geannuleerd, dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de gebeurtenis, te melden.