Annuleringsverzekering

Maximale uitkering bedraagt:

Indien annulering voor aanvang van de reis:

De Reissom
Indien vertrek-/aankomstvertraging:
Ongenoten reisdagen tot een maximum van 3 dagen.
Indien afbreking van de reis/ ziekenhuisopname:
Pro rata vergoeding.

Voorwaarden
Op deze verzekering zijn van toepassing:
ALG20 Algemene voorwaarden
P-AV20
C-AVSR11
Bijlage B-Privacy18

Premie
De premie bedraagt 7,14 % over de totale reissom, inclusief assurantiebelasting.
Er zijn GEEN poliskosten verschuldigd.